CYPRUS CRITIC

Τετάρτη 24 Απριλίου 2013

Ένας είναι ο εχθρός οι εξής δύο

Βαρέθηκα να ακούω για τους προδότες που εφκάλαν τα λεφτά τους έξω που την Κύπρο και άλλες παρόμοιες παπαριές. ΝΑΙ όταν νομίζεις ότι η Κύπρος θα χρεοκοπήσει και οι τράπεζες θα καταρρεύσουν τότε ότι οικονομίες έχεις τις βγάζεις εκτός Κύπρου. Δεν υπάρχει ΚΑΝΕΝΑΣ ο οποίος θα έκανε το αντίθετο. Όταν ξέρεις ότι υπάρχει περίπτωση να χάσεις όλα σου τα λεφτά δεν μένεις άπραγος γιατί είναι θέμα πατριωτικό. Αυτό δεν είναι πατριωτισμός. Εν βλακεία.
 
Άρα γιατί είναι προδότες το lidl γιατί έβγαλε τα λεφτά του εκτός χώρας; Γιατί είναι προδότης ο Α και ο Β γιατί δεν εμπιστεύτηκαν την χώρα μας; Τζαι φτάνει με το πιππίλιμα τούντης καραμέλας της εκμετάλλευσης εμπιστευτικών πληροφοριών.
 
Για ακόμα μια φορά νομίζω βλέπουμε φαντάσματα τζαι φταίμε τον λάθος κόσμο. Οι πληροφορίες ήταν ΕΚΕΙ τζαι ο Οποιοσδήποτε μπορούσε να τις δει. Το κούρεμα και η κατάρρευση της Λαϊκής και της Κύπρου  υπήρχε σαν κουτσομπολιό από παλαιότερα αλλά υπήρχε και επίσημα σαν ενδεχόμενο από την 1η Φεβρουαρίου του 2013.
 
Τα έγγραφα  άλλωστε που αναρτώνται στην ιστοσελίδα της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας βάζουν ξεκάθαρα αυτό το ενδεχόμενο στο τραπέζι. Το ίδιο το υπουργείο οικονομικών της Κύπρου με αίτημα του ζητά την γνώμη της ΕΚΤ αναφορικά με δέσμη σχεδίων νόμου για τη θέσπιση πλαισίου εξυγίανσης πιστωτικών και άλλων ιδρυμάτων που λειτουργούν στην Κύπρο. Άρα ξεκάθαρα το ενδεχόμενο υπάρχει και η Κυπριακή κυβέρνηση το σκέφτεται και ρωτάει την ΕΚΤ για γνωμάτευση.
 
Τα έγγραφα αυτά ήρθαν στην δημοσιότητα εδώ και καιρό. Τζαι είμαι σίουρος ότι πολλοί που εσάς μπορεί να τα είδετε ήδη. Παραθέτω όμως μερικές προτάσεις που ξεχώρισα που έχουν ενδιαφέρον. «Η παρέμβαση εδράζεται, μεταξύ άλλων, στις ακόλουθες αρχές: α) οι μέτοχοι και τα επωφελούμενα μέρη θα πρέπει να είναι οι πρώτοι που θα επωμίζονται τις ζημίες, β) οι πιστωτές θα πρέπει να επωμίζονται ζημίες μετά τους μετόχους, οι δε πιστωτές της ίδιας τάξης να τυγχάνουν ίσης μεταχείρισης, γ) κανένας πιστωτής δεν θα πρέπει να περιέρχεται σε δυσμενέστερη οικονομική θέση από εκείνη στην οποία θα βρισκόταν εάν το συγκεκριμένο ίδρυμα τίθετο σε εκκαθάριση στο πλαίσιο διαδικασίας αφερεγγυότητας».
 
Οκ άρα ομολογιούχοι, οι κάτοχοι αξιόγραφων και οι μέτοχοι παίρνουν ούλλοι τον πούλλο. 
 
Και κάτι για τους καταθέτες:
«Ειδικότερα, σύμφωνα με το άρθρο 4 παράγραφος 3,οι απαιτήσεις των ανασφάλιστων καταθετών στην εκκαθάριση θα κατατάσσονται πριν από τις απαιτήσεις των άλλων γενικών ανασφάλιστων πιστωτών. Αυτό φαίνεται να υπαγορεύεται από τη χρηματοπιστωτική σταθερότητα και από πρακτικούς λόγους που αφορούν ειδικά την Κύπρο και τον τραπεζικό της τομέα».
 
«Η πρόβλεψη προνομίου για τις ασφαλισμένες καταθέσεις δικαιολογείται, καθώς μειώνει τις πιθανές ζημίες των ασφαλισμένων καταθετών ενός υπό εκκαθάριση ιδρύματος και, ως εκ τούτου, τον κίνδυνο μαζικής απόσυρσης καταθέσεων (bankrun) και υπερβολικής επιβάρυνσης του συστήματος εγγύησης καταθέσεων».
 
«Η ΕΚΤ σημειώνει ότι το άρθρο 12 του σχεδίου νόμου δεν εξαιρεί τις εγγυημένες καταθέσεις από το πεδίο εφαρμογής των μέτρων που αφορούν τη διάσωση με ίδια μέσα. Ταυτόχρονα, με βάση τις γενικές αρχές του σχεδίου νόμου 14 συνάγεται το συμπέρασμα ότι οι εγγυημένες καταθέσεις δεν θα επηρεάζονταν σε περίπτωση διάσωσης με ίδια μέσα».
 
Υπάρχει όμως και το ενδεχόμενο επηρεασμού και των ασφαλισμένων καταθέσεων «το άρθρο 12 του σχεδίου νόμου δεν εξαιρεί τις εγγυημένες καταθέσεις από το πεδίο εφαρμογής των μέτρων που αφορούν τη διάσωση με ίδια μέσα».
 
«Σύμφωνα με το άρθρο 4 του περί της διαχείρισης χρηματοοικονομικών κρίσεων νόμου (εφεξής το «σχέδιο νόμου για τις κρίσεις»), το Υπουργικό Συμβούλιο της Κύπρου πρόκειται να ενεργοποιεί τον περί διαχείρισης χρηματοοικονομικών κρίσεων νόμο κατόπιν αιτήματος χρηματοπιστωτικού ιδρύματος, «ώστε να διασφαλιστεί η μακροπρόθεσμη βιωσιμότητά του». Η ενεργοποίηση αυτή θα προϋποθέτει εισήγηση της ΚΤΚ, εφόσον αυτή θεωρεί πιθανόν η εξυγίανση του αιτούντος ιδρύματος να επιφέρει σοβαρότερες αρνητικές συνέπειες στη σταθερότητα του χρηματοπιστωτικού συστήματος ή/και να συνεπάγεται μεγαλύτερη δημόσια δαπάνη από την εφαρμογή μέτρων στήριξης βάσει του σχεδίου νόμου για τις κρίσεις»
 
Και τέλος το πιο σημαντικό:
 
«Η ΕΚΤ θεωρεί ότι η αναδιοργάνωση ενός μη βιώσιμου ιδρύματος ως ιδρύματος που συνεχίζει την δραστηριότητα του («σενάριο ανοιχτής τράπεζας»), αντί της εξυγίανσής του ως ιδρύματος που έχει παύσει τη δραστηριότητά του («σενάριο κλειστής τράπεζας»),θα πρέπει να εξετάζεται μόνο σε εξαιρετικές περιστάσεις, υπό τις οποίες η κοινή εξυγίανση του πιστωτικού ιδρύματος θα ήταν σοβαρά επιζήμια για τη σταθερότητα του χρηματοπιστωτικού συστήματος, με αυξημένους τους κινδύνους διασυνοριακής μετάδοσης»
 
Τα πιο πάνω για μένα συνοψίζουν την εικόνα. Λαϊκή και Κύπρου κλείνουν ή κουρεύονται, καταθέσεις άνω των 100,000 χάνονται σχεδόν σίγουρα (μπορεί και οι κάτω των 100), οι μέτοχοι και οι ομολογιούχοι τρώνε επίσης την ζημιά. Και τέλος αυτό είναι πολύ πιθανόν να γίνει στην περίπτωση της Κύπρου γιατί όπως λέει η ΕΚΤ η  αναδιοργάνωση ενός μη βιώσιμου ιδρύματος ως ιδρύματος που συνεχίζει τη δραστηριότητα του θα πρέπει να εξετάζεται μόνο σε εξαιρετικές περιστάσεις....
 
Τέλος τίποτε άλλο.
 
Τα πράγματα ήταν ξεκάθαρα. Αν όχι που πιο παλιά τότε τουλάχιστον από την 1η Φεβρουαρίου. Ποιος φταίει λοιπόν; Κάποιος που έφυγε τα λεφτά του που την χώρα πιο νωρίς ή η πολιτική ηγεσία που εν μέσω προεκλογικής εκστρατείας επέλεξε να χώσει την ενδεχόμενη χρεοκοπία των τραπεζών;
 
Ποιος φταίει που ο Αναστασιάδης εγγυοταν ότι δεν θα γίνει κούρεμα;
Ποιος φταίει που ο Χριστόφκιας ενώ ο ίδιος και ο υπουργός του έστελλαν στην ΕΚΤ ερωτήματα για το resolution των τραπεζών μας ταυτόχρονα εκούνταν το πρόβλημα πάρακάτω για να προλάβει να πάει σπίτι του;
Ποιος φταίει που ο Αναστασιάδης ενώ ήταν ξεκάθαρα τα πράγματα όπως φαίνεται και από τα πιο πάνω πήγε απροετοίμαστος στο πρώτο Eurogroup;
 
Εκεί θα έπρεπε κανονικά να πει κύριοι το κούρεμα που θέλετε είναι δύσκολο να περάσει. Κλείνω λοιπόν από μόνος μου τις τράπεζες μου και πάω πίσω Κύπρο να προσπαθήσω να περάσω την πρόταση σας αλλά δεν μπορώ να δεχτώ την δεδομένη στιγμή κάτι που ίσως δεν περνά από το κοινοβούλιο μου. Και να έρτει πίσω να προσπαθήσει να το περάσει. Οϊ λαλεί ναι στην Ευρώπη τζαι μετά κρατά αποχή στην βουλή. Τι βλακείες εν τούτες;
 
Άρα friends μεν γυρέφκετε φαντάσματα. Οι ένοχοι είναι μπροστά σας. Είναι οι τραπεζίτες που πήραν τις επενδυτικές αποφάσεις και οι πολιτικοί. Αυτοί είναι ο εχθρός και όχι το Lidl.

12 σχόλια:

 1. πολλα σωστα όσα γραφεις.

  πρεπει να προσθεσεις ομως οτι αυτο που λεμε κουρεμα καταθεσεων δεν ειναι πανω στο τραπεζι μονο για την κυπρο...εβαλες μονος σου τα λινκ απο την ΕΚΤ - πλεον αφορα ολη την ευρωζωνη πως οι τραπεζες που χρεοκοπούν θα ανακεφαλαιοποιουνται με εσωτερικό "δανεισμο" δηλαδή με κοστος για τους μετοχους τζαι τους καταθετες...

  αρα, πολλα σωστα η φυγη κεφαλαιων εννε θεμα πατριωτισμού εν θεμα ασφαλειας των λεφτων των καταθετων, αλλα φαινεται πως οι εκροες κεφαλαιων θα καταληγουν σε τραπεζες χωρών που ειναι εκτος ευρω, διοτι εντος ευρω πλεον ο κινδυνος χρεοκωπιας ειναι ορατος για πολλες τραπεζες.

  οποταν δαμε μπαινει αμεσως αμεσως το ερωτημα γιατι να μεινεισκουμεν στο ευρω, εφοσον πλεον η ευρωζωνη δεν εξασφαλιζει ουτε τους επενδυτες ουτε τους καταθετες τζαι αρα εσιει εγκλωβισει την λεγομενη αγορα στο εδαφος της.

  με δεδομενη τζαι την αποφαση της Ιαπωνιας να γεμωσει την αγορα γεν που θα τυπωσει, πραγμα το οποιοι κτυπα αμεσα την μητροπολη του ευρω δηλαδη την γερμανία - μαλλον αυτον που εβαλες στην δεξια μπαρα του μπλογκ σου για το ακελ, πως οποιος μιλα για εξοδο απο το ευρω εν ασχετος - εν κολλα καπου, ουτε καν στα συμπερασματα τα δικα σου.

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 2. «Η ΕΚΤ σημειώνει ότι το άρθρο 12 του σχεδίου νόμου δεν εξαιρεί τις εγγυημένες καταθέσεις από το πεδίο εφαρμογής των μέτρων που αφορούν τη διάσωση με ίδια μέσα. Ταυτόχρονα, με βάση τις γενικές αρχές του σχεδίου νόμου 14 συνάγεται το συμπέρασμα ότι οι εγγυημένες καταθέσεις δεν θα επηρεάζονταν σε περίπτωση διάσωσης με ίδια μέσα».

  Το βλέπω και το ξανά βλέπω αλλά δεν καταλαβαίνω....αν έχω 100.000 σε ποια άκρη της γης να τις στείλω;;!!!

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 3. Δεν τίθεται θέμα πατριωτισμού αναφορικά με τις εκροές. Απλώς τίθεται θέμα προνομιακής πληροφόρησης.

  Αυτοί που έτυχαν προνομιακής πληροφόρησης δεν έχουν πράξει κάτι μεμπτό. Αυτοί που προώθησαν την προνομιακή πληροφόρηση και κατέχουν πολιτειακό αξίωμα έχουν δώσει μια σφαλιάρα στην ισονομία των πολιτών. Ο Αναστασιάδης είναι υπόλογος για τους Λούτσιους και τους Μούτσιους. Αρχίζω και πιστεύω ότι η υστεροφημία δεν ήταν ποτέ προτεραιότητά του.

  Η Δυσδαιμόνα πιστεύω δεν μιλά λανθασμένα. Δεν είναι ασφαλές πλέον το ευρώ. Η Ευρωζώνη και κατ' επέκταση η Ευρώπη άρχισε να γίνεται Σοβιετία αφού πλέον το δικαίωμα στην ιδιοκτησία είναι διάτρητο.

  Έχω την εντύπωση ότι και η Αγγλία σούζεται. Θεωρώ ασφαλής κατάληξη κεφαλαίων είναι οι ΗΠΑ. Εν πάση περιπτώσει το "παρκάρισμα κεφαλαίων" (idle money) δεν είναι prudent financial tactic. Το χρήμα είναι στρογγυλό και πρέπει να κυλάει...

  Δεν υπάρχει legal expectancy στην Κύπρο και πολύ πιθανόν να μην υπάρχει και στην ΕΕ. . Αυτός είναι ο χειρότερος εφιάλτης. Να μην ξέρεις που πατάς γιατί ό,τι ήξερες μέχρι τώρα δεν ισχύει.

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 4. Δυσδαιμόνα νομίζω κολλά απόλυτα τούτο που λαλώ για το ευρώ δίπλα. Τονίζω για ποιες άλλες βιομηχανίες μιλούμε; Πούντες;

  Συμφωνώ ότι το ευρώ σούζεται και την δεδομένη στιγμή κάθε χώρα οφείλει να ζυγίζει τις επιλογές της και την πιθανή επιστροφή στο δικό της νόμισμα. Τούτο το Ακέλ θα μπορούσε να το σκεφτεί όσο ήταν εξουσία τζαι εκνίθετουν.

  Η Κύπρος ως χώρα είπαμε το πολλές φορές δεν παράγει τίποτε. Κλείσαμε ότι βιομηχανία είχαμε τζαι οι εταιρείες που εξάγουν και μερικά προϊόντα το κάνουν όχι γιατί υπάρχει κάποιο γενικότερο πλάνο αλλά από μόνες τους. Αποφασίσαμε ότι το πλάνο και το μέλλον της χώρας είναι ο τουρισμός και οι υπηρεσίες. Απέτυχε τζαι τωρά πρέπει να το πληρώσεις.

  Επίσης κουράστηκα να ακούω ότι η Ισλανδία εκατάφερε τα. Η ισλανδία έν μια χώρα που χρησιμοποιεί ανανεώσιμες πηγές ενέργειας στην παραγωγή της και είναι κατ’ εξοχή εξαγωγική χώρα. Εμείς δεν μπορούμε να εκμεταλλευτούμε στο παρών στάδιο έξοδο μας από το ευρώ και φτηνό νόμισμα (πλην τουρισμού) γιατί δεν θα μας προσφέρει κανένα απολύτως συγκριτικό πλεονέκτημα.

  Επίσης όλες οι ξένες εταιρείες οι οποίες στεγάζονται στην Κύπρο απλά θα φύγουν γιατί δεν είσαι πλέον στο Ευρώ. Εν για το ευρώ που εν δαμέ τζαι για το νομικό σου πλαίσιο. Άμαν φύεις που το Ευρώ εν θα μείνουν μόνο για το νομικό πλαίσιο τζαι τον ήλιο.

  Τόσο απλά. Και το ΣΚΑΣΕ που γράφω για τον Άντρο Κυπριανού στα αριστερά πραγματικά το εννοώ. Πρέπει να ΣΚΑΣΕΙ τζαι να παει να κλειστεί με την παρέα του στην Εζεκία τζαι να μεν μιλούν για 2 χρόνια ώσπου να δούμε τι θα γίνει. Δεν προσφέρουν απολύτως τίποτε την δεδομένη στιγμή με τις παπαριές που λαλούν.

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 5. Πες τα χρυστόστομε! Βαρεθήκαμε πραγματικά να ακούμε ανυπόστατες ανοησίες και να μην βλέπουμε ή να ακούμε πραγματικά σχέδια τα οποία να στέκουν.

  Σε αυτό τον τόπο, υπάρχουν μυαλά και άνθρωποι που εργάζονται σκληρά και τίμια και δεν έχουν καμμία υποχρέωση να λογοδοτήσουν για αυτά που πέτυχαν και κέρδισαν τίμια. Αυτά που κέρδισα και το τονίζω: ΕΝΤΙΜΑ και ως φορολογούμενος πολίτης, έχω κάθε δικαίωμα να τα προστατεύσω, γιατί έχω να καλύψω τις ανάγκες της οικογένειάς μου, των παιδιών μου, εμού κ.ο.κ.

  Επομένως, ας πάψουμε να λέμε θεωρίες και να βλέπουμε πράσινα άλογα και ας δούμε πώς θα εργαστούμε για το συμφέρον του τόπου και των παιδιών μας. Και επιτέλους, ας αντιληφθούμε ποιό είναι τελικά το συμφέρον το ΔΙΚΟ μας και όχι των πολιτικών μας.

  ΥΓ. Εγώ ψωνίζω από τα LIDL. Πρέπει να δικαολογηθώ και γι'αυτό;

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 6. Τζι εγώ πιστεύκω πως όλοι μας, αν γνωρίζαμε ότι αύριο θα χάναμε τα λεφτά μας, θα τα βγάζαμε έξω από την Κύπρο άμεσα και δε θα σκεφτόμασταν ούτε πατριωτισμούς, ούτε τίποτε. Γιατί δηλαδή, επειδή ο κάθε ανήθικος τραπεζίτης και πολιτικός ετρώε παραπάνω απ’ όσα μπορούσε, να την πληρώσουμε εμείς; Το άδικο όμως είναι πως δεν ήταν όλος ο κόσμος πληροφορημένος για το τι θα συνέβαινε, γι’ αυτό και τώρα την πληρώνει. Εν τρομερά άδικο, ο κάθε Λούτσιος, που εν εκατομμυριούχος, επειδή είχε, εκ των έσω, πληροφόρηση, να καταφέρει να βγάλει τόσα λεφτά από την Κύπρο, να ζει ζωή και κότα κι εμάς, που οι γονείς μας έφτυσαν αίμα τόσα χρόνια να μαζέψουν κάποιες οικονομίες, ξαφνικά να μας υποχρεώνουν να τους ξελασπώνουμε τζαι που πάνω. Δηλαδή έλεος πλέον!!

  ΑπάντησηΔιαγραφή
  Απαντήσεις
  1. Αυτούς με το inside info δυστυχώς δεν μπορείς να τους διώξεις δικαστικά. Γιατί θα πει ο Λούτσιος μα έννεν ο συμπέθερος μου που μου έδωσε την πληροφορία...Τα στοιχεία ήταν τζαμέ τζαι είδα τα...

   Το μόνο που μπορούμε να κάμνουμε στα πολιτικά πρόσωπα αλλά και γενικά σε κάτι Ηλιάδηδες και Ορφανίδηδες που εθάψαν τις επιχειρήσεις τζαι την χώρα για προσωπικό τους συμφέρον είναι τζαμέ που τους θωρείς να τους φτύνεις. Να τους αναγκάσεις να κάθουναι σπίτι τους...Να μεν μπορούν να κυκλοφορήσουν. Όπως τους εκάμαν στην Ελλάδα.

   Εν τρομοκρατία τούτη; Εν νομίζω για μένα εν δικαιοσύνη. Εν μιλώ για ξύλο μιλώ για φτύσιμο.

   Διαγραφή
  2. Έστω και αν ο Αναστασιάδης έδωσε την πληροφορία, δεν στοιχειοθετείται επαρκώς η συντέλεση αδικήματος. Ο ψόγος που κατατρέχει τον Αναστασιάδη είναι ο ηθικός και όποιος αγνοεί την ηθική διάσταση αυτής της συναλλαγής τότε είναι ένας από αυτούς.

   Για μας τους υπόλοιπους, η ηθική είναι αυτό που μας κρατά σε συμβιωτικό ρυθμό και δεν σφαζόμαστε μεταξύ μας για ψύλλου πήδημα.

   Σε σχέση με το σχόλιό σου:
   Εν τρομοκρατία τούτη; Εν νομίζω για μένα εν δικαιοσύνη. Εν μιλώ για ξύλο μιλώ για φτύσιμο.

   Κρίτικ, και τα δύο κάτω από το Κεφ. 148 θεωρούνται επίθεση. Εγώ δεν θα εκπλήσσομουν αν κάποιος προέβαινε και στα δύο λέγοντας "αφού τον φτύσαμε ας τον γ...με, ή αφού τον γα.....ας τον φτύσουμε".

   Θα υποδείξω το αυτονόητο: Ο Ηλιάδης και ο Ορφανίδης δεν ενήργησαν μόνοι τους. Είχαν παρέα. Την υφιστάμενη και την προηγούμενη κυβέρνηση.

   Δεν είναι όπως τον καιρό του χρηματιστηρίου όπου δεν υπήρχε η σχετική νομοθεσία για να εξυπηρετήσει τις διώξεις των υπευθύνων.

   Στις μέρες μας, ό,τι έγινε αποτελεί αδίκημα το οποίο τιμωρείται με το νόμο. Κάτι μου λέει ότι θα ξαναζήσουμε "Πουργουρίδιες Μέρες" όπου θα μας μείνουν ¨είκοσι νύshia" και εκείνα μαυρισμένα.

   Διαγραφή
 7. Φιλε κριτικ εισαι πολυ σωστος σε αυτα που λες οπως και οι αλλοι σχολιαστες του blog σου. Το να βγαλεις λεφτα σου απο την χωρα για να τα προστατευσεις δεν το θεωρω εγκλημα. Εγκλημα θεωρω το inside infο και την μασα των τραπεζιτων και των πολιτικων.

  Εγω θα ηθελα να σχολιασω την εξοδο μας απο το Ευρο. Εργαζομε σε βιομηχανια παρασκευης φαγητου της οποιας το 20% του κυκλου εργασιων της ειναι εξαγωγες. Συμφωνω πως μια υποτιμημενη λιρα ισως βοηθησει και αυξηθουν οι πωλησεις στο εξωτερικο. ΑΛΛΑ... απο την στιγμη που κατα 80%-85%, οι πρωτες υλες που χρησιμοποιουμε σαν εταιρεια (και ο κλαδος ολος) ειναι εισαγωμενες (λογο μη ικανοποιητικης εγχωριας παραγωγης για της αναγκες της Κυπρου) τοτε οι πρωτες υλες αυτες θα ειναι πολυ ποιο ακριβες. Commodities are traded in Euros and Dollars.

  Με λιγα λογια θα χαθει το πλεονεκτημα της φτηνης λιρας και ακομη χειροτερα ο απλος Κυπριος καταναλωτης θα πληρωνει ποιο ακριβα το φαγητο του εν συγκριση με την προ-λιρα εποχη.

  Ο.Κ.

  ΑπάντησηΔιαγραφή
  Απαντήσεις

  1. Συμφωνώ απόλυτα

   Και ειδικά όταν η παραγωγή σου βασίζεται στον ηλεκτρισμό που σου παρέχει η ΑΗΚ ο οποίος είναι ο ακριβότερος στην Ευρώπη τι να την κάνω την φτηνή την λίρα...

   Η φτηνή λίρα θα βοηθούσε αν είχες την υποδομή για παραγωγή πρώτων υλών και φτηνή ενέργεια...Δεν την έχουμε...

   Διαγραφή
  2. Καλα αν σου πω πως συγκριτικά με ανταγωστες απο αλλες χωρες πληρωνουμε 4 φορες ποιο πολυ ρευμα per unit, οσο efficient και αν εισαι σαν εταιρεια δεν εισαι ανταγωνισιμος. Με σωστες μελλοντικες κινησεις του κρατους η της ΑΗΚ (πχ. renewable energy) μπορει να μετριασεις λιγο το προβλημα.

   Ασε τις πληθυσμιακες οικονομιες κλιμακας που εχουν εναντι των Κυπριακων βιομηχανιων οι ξενοι. Αλλο πραγμα να παραγεις για ενα πληθυσμο των 11,000,000 οπως η Ελλαδα και αλλο για 900,000 οπως εμεις. The relative costs are incomparable.

   Οποτε οσο κακο και αν μας κανει το μνημονιο τοσο παραπανω κακο θα μας κανουν επιπολαιες λυσεις τυπου να βγουμε απο το Ευρο τζαι εν να αυξησουμε τις εξαγωγες. Οχι κυριοι πολιτικοι ενεν ετσι τα πραματα...

   Φερτε μας αλλες ιδεες η να πατε εσσο σας!!!

   Διαγραφή
 8. Hi, I would like to subscribe for this webpage to obtain most recent updates, therefore where can i do it please
  help out.

  Also visit my web-site bonds bails man vegas

  ΑπάντησηΔιαγραφή